PuntEdu

Projectes de l'escola

Projecte PuntEdu

Des del curs 2008-09 l'Escola Mowgli forma part del Projecte d'Innovació Educativa PuntEdu. Aquest és un projecte relacionat amb la Biblioteca Escolar i s'integra perfectament en el Projecte Educatiu de Centre i en el currículum de competències. L'objectiu principal és fomentar la Biblioteca de l'escola com un espai de recerca, de coneixement i de lectura, i relacionar aquests àmbits amb les noves tecnologies.