PELE

Projectes de l'escola

Projecte PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres)

Des del curs 2008-09 l'Escola Mowgli forma part del Pla Experimental de Llengües Estrangeres. Aquest pla consisteix en l'aplicació d'un AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengües Estrangeres) d'anglès. El projecte pretén ampliar el nombre d'hores d'anglès a Cicle Superior introduint continguts de coneixement del Medi Natural en anglès. Aquests continguts són molt vivencials i pràctics i moltes vegades consistiran en pràctiques fetes al laboratori de l'escola.

A partir del curs 2016-17, iniciem Jungle Gym (psicomotricitat) a Educació Infantil i Art a primària augmentant l'exposició, d'hores en llengua anglesa als alumnes de 3 fins a 5 anys.