Escola Verda

Projectes de l'escola

Projecte Escola Verda

El projecte Escola Verda té tres grans objectius:

  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

L'Escola Mowgli va entrar a formar part d'aquest programa el curs 2016-2017 i, després de tot un seguit d'intervencions i accions per part de tota la comunitat educativa, encapçalada per la Comissió EcoMowgli, el curs 2018-2019 ens van atorgar el distintiu. 

Aquest curs 2019-2020 finalitza el projecte en sí, a través d'un dossier amb actuacions i regulacions concretes al centre, però el compromís de tots els qui formem el Mowgli és ferm i sincer. Entre tots i totes ens cal cuidar i protegir el món, començant pel nostre entorn més proper.