Convivència i mediació escolar

Projectes de l'escola

Projecte de convivència i mediació escolar

El curs 2005-06 l'Escola va elaborar un Projecte de convivència i mediació escolar. En aquest projecte és on es reflecteixen les accions que el centre desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència a l'aula, al centre o a l'entorn, afavorint la transferència d'aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. Algunes de les activitats que es desenvolupen són:

  • Assemblea d'alumnes
  • Quadern convivim
  • Pla Tutorial

Dins del projecte es va participar i es va obtenir el 2n premi del Concurs Nacional de Bones Pràctiques de Convivència per l'any 2007.

D'aquest projecte també neix "Padrins i fillols", el projecte més recent en aquest àmbit i que proposa una relació entre els alumnes de diferents cursos.

Durant el curs 2017-2018, vam engegar una prova pilot de Pla Tutorial als cursos de 2n, 4t i 6è de primària. A partir del curs 2018-2019, s'aplica el Pla Tutorial a tots els cursos de primària, perquè creiem que l'educació emocional, l'aprendre a ser, és un dels pilars de la nostra escola. 

El curs 2020-21 es va finalitzar redacció d'un dossier on van quedar especificades totes les accions i protocols a seguir per garantir la convivència i la mediació al nostre centre. CONSULTEU EL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA