Comissions

Comissió de patis

Comissió formada per mares, pares, familiars i mestres voluntaris amb ganes de col·laborar en la tasca de redissenyar i remodelar els espais del pati d'Infantil i de Primària. 

Aquesta Comissió es va crear el curs 2018-2019 i ha planificat tot una sèrie d'actuacions que començaran el curs 2019-2020 i finalitzaran, aproximadament, en el període d’entre tres i cinc anys. 

Comissió d'avaluació

Comissió formada per mares, pares, familiars i mestres voluntaris amb ganes de col·laborar en la tasca de redissenyar i redefinir els informes i els sistemes d'avaluació del centre. 

Aquesta Comissió es va crear el curs 2018-2019 i ha planificat tot una sèrie d'actuacions que començaran el curs 2019-2020 amb modificacions en els Informes que s'entreguen a les famílies a finals de cada trimestre. 

Comissió social

Comissió formada per mares, pares, familiars i mestres voluntaris i un representant de l'Equip directiu, amb ganes de col·laborar en la tasca d'analitzar les demandes detectades a l'escola sobre problemàtiques socials. Junts es consensuarà un diagnòstic per a poder concretar actuacions en benefici d'alumnes concrets. 

El seu objectiu principal és reduir i/o prevenir els possibles factors de risc en els infants escolaritzats a la nostra escola, mitjançant el treball conjunt dels diferents serveis que incideixen tant en els menors com en les seves famílies, per garantir el seu desenvolupament integral.