Treball per projectes

El treball per projectes és una opció metodològica que pretén fomentar entre els alumnes un tipus diferent d'aprenentatge, centrat en les seves pròpies motivacions, on els propis alumnes es qüestionen un tema d'estudi, fan una cerca d'informació (llibres, revistes, enciclopèdies, internet...), reelaboren aquesta informació i la sistematitzen.

experiment

Durant l’Etapa Infantil, en la major part dels casos, el tema del projecte el trien els mateixos alumnes. Un cop triat, es plantegen què saben sobre aquell tema i què voldrien saber/fer. A partir d’aquí, cerquen informació i experimenten fins poder arribar a respondre els seus interrogants.

A l’Etapa Primària són els mestres els que proposen una motivació inicial sobre un tema al grup d’alumnes. A partir d’aquí es van plantejant dubtes/interrogants sobre aquells situació o problema en petit grup.

Resoldre els problemes que es van generant al llarg del desplegament del projecte convida a endinsar-se en el contingut de les diferents àrees curriculars.

L’objectiu o finalitat del treball per projectes és que l'estudiant aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació per tal de donar resposta als interrogants que se li plantegen a un tema d’estudi proposat o bé triat a partir dels seus interessos.

El/la mestre/a guia i orienta el procés, creant situacions que estimulin la curiositat i la iniciativa dels alumnes.

Estàs aquí:Escola Mowgli Curs 18-19 Projectes Pedagògics Treball per projectes

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, t’avisem que al navegar per aquest espai web acceptes expressament l’ús de cookies. Sobre la Propietat Legal i el Copyright